Ilmoitustaulu


Ilmoituksia

Tiedotteita kouluvuoden tapahtumista

Ilmoitustaulun asiat ovat ainakin pääosin luonteeltaan kestoilmoituksia, jotka ovat voimassa koko kouluvuoden.

  • Koulupäivä alkaa usein klo 9.00 (oppilaat sisälle klo 8.50). Klo 8.10 ja klo 10.00 alkavia päiviä on joillakin luokilla.

    Joulujuhla 18.12.2018 klo 18!

  • Liikennekasvatuksen painopisteet koulussamme ovat turvallinen koulumatka pyöräillen tai kävellen sekä asiallinen käytös koulukyydissä.